RSS
Hình ảnh

Anh Đã quay lại, lợi hại gấp 2


images

 
Để lại phản hồi

Posted by on 05/03/2016 in Linh tinh

 

Tía đấm lục đinh! 3k1 – hàng tết


Hình0291 Read the rest of this entry »

 
Để lại phản hồi

Posted by on 28/01/2013 in Kinh kê

 

Thêm một cách chọn và nuôi gà chọi!


Ở thời-đại phong-kiến, nhiều quốc-gia trên thế-giới có tục lệ chơi đá gà, một tục lệ thường được các vị vua chúa và quan-lại trong triều-đình ưa thích. Cũng như trò chơi giải-trí về đua ngựa và đua chó săn, các cuộc đá gà, ở một số nước Âu-châu và Trung-hoa, vào thời-kỳ phong-kiến ấy, cũng rất được thịnh-hành. Read the rest of this entry »

 
Để lại phản hồi

Posted by on 12/10/2012 in Tàng kinh các

 

Nhãn: ,

Cách đúc gà con!


Từ khi cán mái bỏ công,
Đành rằng cách thế rõ thông mới mầu.
Hình thù, chân, cẳng, xương vai,
Đụng độ ăn đặng cũng là nghề hay.
Ăn độ rồi đã thừa danh,
Dưỡng nuôi cho mạnh để dành kiếm con.

Read the rest of this entry »

 
Để lại phản hồi

Posted by on 11/10/2012 in Tàng kinh các

 

Nhãn: , , ,

1200$ ! Ô chân trắng của mctrandbill Vĩnh phúc


Bản quyền mctrandbill Vĩnh Phúc

Read the rest of this entry »

 
6 phản hồi

Posted by on 26/09/2012 in Kinh kê, Phủ khai vương

 


Hàng chuân?

Blog gà chọi - tiamoc

View original post 4 more words

 
1 Phản hồi

Posted by on 17/04/2012 in Linh tinh

 

Dàn Sao 30-4 của bác thanhcon-hn ganoi.com


Read the rest of this entry »

 
2 phản hồi

Posted by on 16/04/2012 in Kinh kê, Phủ khai vương